Cele statutowe
W Fundacji UNAWEZA DAJEMY KOBIETOM SKRZYDŁA poprzez wyrównywanie szans ekonomicznych, społecznych i prawnych. Zapewniamy dostęp do edukacji, opieki medycznej oraz spełniamy Ich marzenia. Wierzę, że zmieniając życie jednego człowieka – zmieniasz cały świat.
CELE STATUTOWE FUNDACJI UNAWEZA

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego, polegającej na wsparciu finansowym i prawnym, edukacji, realizacji potrzeb mieszkaniowych, zdrowotnych i innych potrzeb bytowych w celu wyrównywania szans kobiet z całego świata, rodzin oraz dzieci i młodzieży.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu wyrównywanie szans rozwoju kobiet, rodzin i dzieci na całym świecie;
  2. świadczenie pomocy społecznej na całym świecie na rzecz kobiet, rodzin i dzieci w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
  3. niesienie pomocy na całym świecie w celu poprawy warunków bytowych i mieszkaniowych; wsparcie finansowe potrzeb zdrowotnych kobiet, rodzin i dzieci na całym świecie;
  4. prowadzenie działalności w zakresie wspierania edukacji dzieci i młodzieży na całym świecie, poprzez zapewnienie dostępu do edukacji dzieciom z najbiedniejszych rodzin;
  5. organizacja przedsięwzięć na całym świecie mających za przedmiot edukację i oświatę; działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe na całym świecie w zakresie określonym w niniejszym paragrafie Statutu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie i wspieranie aukcji oraz zbiórek publicznych mających na celu pomoc finansową związaną z celami Fundacji;
  2. Przekazywanie uzyskanych środków finansowych w celu zaspokajania potrzeb określonych celami Fundacji; organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej;
  3. dofinansowywanie kosztów leczenia dzieci;
  4. prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej, także w ramach międzynarodowej współpracy.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

Dołącz do newslettera

Administratorem danych osobowych jest Fundacja UNAWEZA z siedzibą w Warszawie (ul. Barszczewska 6/13; 01-654 Warszawa); e-mail: kontakt@unaweza.org (dalej „Administrator”). Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu otrzymywania cyklicznego Newslettera. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji oraz usunięcia, a także cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania Newslettera. Więcej informacji znajduje się w „Polityce prywatności”.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać materiały marketingowe lub handlowe dotyczące działalności Fundacji UNAWEZA, prosimy o zaznaczenie niżej wymienionych, odpowiednich zgód: